En ledares största tillgång är inte något som kan sättas in på banken, inte något du kan låna eller få av någon annan. Denna tillgång kallas relationskapital.

I dagens komplexa värld är det nödvändigt att utveckla förmågan att samverka i värdeskapande nätverk. Företaget behöver en tydlig position på̊ kartan, de behöver utveckla relationerna. Detta moderna ledarskap utmanar traditionellt ledarskap.

KODA™, är en katalysator med utbildningar på flera nivåer, från grund till expertnivå. Syftet är att öka kommunikationsförmågan såväl internt som externt, vilket ger ett försprång gentemot konkurenterna.

KODA

Prenumerera på bloggen via epost

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.